cseh | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
Vážený pane prezidente,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
Dobrý den,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
Milý Johne,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
Obracíme se na vás ohledně...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
V návaznosti na...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
V návaznosti na...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Píši Vám jménem...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
Musím vás požádat, zda...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
Mohl(a) byste doporučit...
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
Naším záměrem je, aby ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Je nám líto vás informovat, že...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
Příloha je ve formátu...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
Děkuji Vám předem...
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Těším se na možnou spolupráci.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vážíme si vaší práce.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
S úctou,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
S pozdravem, / Zdravím,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt