angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Bäste herrn,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Bäste John,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vidare till ...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Med hänvisning till ...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Hälsningar,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt