svéd | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Señores:
Bästa herr/fru,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Apreciado Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Querido Juan:
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till dig angående ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Con relación a...
Vidare till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

¿Sería posible...
Vi är tacksamma om du ...
Hivatalos kérés, óvatos
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
¿Podría enviarme...
Kunde du skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga dig om ...
Hivatalos kérés, udvarias
¿Podría recomendarme...
Skulle du kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
¿Podría enviarme...
Skulle du kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Se le insta urgentemente a...
Vi ber dig omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, üzleti döntés
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
El archivo adjunto está en formato...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Hivatalos, udvarias
Para mayor información consulte nuestra página web:
För mer information, se vår hemsida ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Udvarias, nagyon hivatalos
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
Si requiere más información no dude en contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, udvarias
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Hivatalos, udvarias
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, udvarias
Si requiere más información...
Om du behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Hivatalos, közvetlen
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Saludos,
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt