svéd | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Уважаемые...
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Дорогой Иван!
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ввиду...
Vidare till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
В отношении...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Hivatalos kérés, óvatos
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Hivatalos kérés, udvarias
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, üzleti döntés
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Hivatalos, udvarias
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Udvarias, nagyon hivatalos
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, udvarias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Hivatalos, udvarias
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, udvarias
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
С уважением...
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt