holland | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Дорогой Иван!
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
В отношении...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Нашим намерением является...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, üzleti döntés
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Прикрепленный файл в формате...
De bijlage is in ... formaat.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Hivatalos, udvarias
Больше информации см. на сайте...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Udvarias, nagyon hivatalos
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, udvarias
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
С уважением...
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
С уважением...
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt