angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Уважаемый г-н президент
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Уважаемые...
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Уважаемые...
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Уважаемый...
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Дорогой Иван!
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Пишем вам по поводу...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
Мы пишем в связи с ...
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ввиду...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
В отношении...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Не могли бы вы предоставить информацию о...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Я пишу от лица..., чтобы...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Ваша компания была рекомендована...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Вы не против, если...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Будьте любезны...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Буду очень благодарен, если...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Не могли бы вы прислать мне...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Мы заинтересованы в получении...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Вынужден (с)просить вас...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Не могли бы вы посоветовать...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Пришлите пожалуйста...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Вам необходимо срочно...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Мы были бы признательны, если..
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Каков ваш актуальный прейскурант на...
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Нашим намерением является...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Прикрепленный файл в формате...
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
Больше информации см. на сайте...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
Заранее спасибо...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Спасибо за помощь в этом деле.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Я хотел бы обсудить это с вами
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
Если вам необходимо больше информации...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Мы ценим ваш вклад
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Надеюсь на скорый ответ
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
С уважением...
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
С уважением...
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
С уважением...
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
С уважением...
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt