thai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Egregio Prof. Gianpaoletti,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Gentilissimo,
เรียน ท่านผู้ชาย
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
เรียน ท่านผู้หญิง
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Gentili Signore e Signori,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
ถึงท่านทั้งหลาย
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
A chi di competenza,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
เรียน คุณสมิทธิ์
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Gentilissimo Bianchi,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Gentile Mario,
เรียน จอห์น
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
เราเขียนติดต่อกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
In riferimento a...
เนื่องมาจาก...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Per quanto concerne...
เขียนอ้างอิงถึง...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
La contatto per avere maggiori informazioni...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
La contatto per conto di...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Le dispiacerebbe...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
La contatto per sapere se può...
คุณจะช่วยกรุณา...
Hivatalos kérés, óvatos
Le sarei veramente grata/o se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Le sarei riconoscente se volesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Potrebbe inviarmi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, udvarias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
เราสนใจที่จะรับ...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi trovo a chiederLe di...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Hivatalos kérés, udvarias
Potrebbe raccomadarmi...
คุณช่วยแนะนำ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Potrebbe inviarmi..., per favore.
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, közvetlen
La invitiamo caldamente a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Le saremmo grati se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
È nostra intenzione...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Dopo attenta considerazione...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Hivatalos, üzleti döntés
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
L'allegato è in formato... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Hivatalos, udvarias
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Udvarias, nagyon hivatalos
RingraziandoLa anticipatamente,
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Hivatalos, nagyon udvarias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Hivatalos, udvarias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hivatalos, udvarias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Hivatalos, udvarias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hivatalos, udvarias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Hivatalos, udvarias
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hivatalos, közvetlen
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Hivatalos, közvetlen
Sentiamoci, il mio numero è...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Spero di sentirLa presto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Kevésbé hivatalos, udvarias
In fede,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Cordiali saluti
ด้วยความจริงใจ
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Saluti
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Saluti
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt