vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Sehr geehrter Herr,
Thưa ông,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Frau,
Thưa bà,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Thưa các ông bà,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Sehr geehrte Damen und Herren,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kính gửi bà Trần Thị B,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Lieber Herr Schmidt,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Lieber Johann,
Gửi ông A,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Hivatalos, a vállalat nevében
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Hivatalos, a vállalat nevében
Bezug nehmend auf...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
In Bezug auf...
Về việc/vấn đề...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Tôi viết thư này để nói về...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Hivatalos, valaki más nevében írni
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Liệu ông/bà có phiền...
Hivatalos kérés, óvatos
Wären Sie so freundlich...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Hivatalos kérés, óvatos
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Hivatalos kérés, óvatos
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, udvarias
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Hivatalos kérés, udvarias
Ich möchte Sie fragen, ob...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Hivatalos kérés, udvarias
Können Sie ... empfehlen...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Hivatalos kérés, közvetlen
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Ông/bà vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Sie werden dringlichst gebeten...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir beabsichtigen...
Chúng tôi dự định...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Hivatalos, üzleti döntés
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Der Anhang ist im ...-Format.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Hivatalos, udvarias
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Udvarias, nagyon hivatalos
Vielen Dank im Voraus...
Xin chân thành cảm ơn...
Hivatalos, nagyon udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Hivatalos, udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Hivatalos, udvarias
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Hivatalos, udvarias
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hivatalos, közvetlen
Wir schätzen Sie als Kunde.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Mit freundlichen Grüßen
Kính thư,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Mit freundlichen Grüßen
Kính thư,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Hochachtungsvoll
Trân trọng,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Herzliche Grüße
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Grüße
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt