svéd | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Sehr geehrter Herr Präsident,
Bäste herr ordförande,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Sehr geehrter Herr,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Frau,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herr/fru,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Sehr geehrte Damen und Herren,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fröken Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Lieber Herr Schmidt,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Lieber Johann,
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver till dig angående ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Bezug nehmend auf...
Vidare till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
In Bezug auf...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vi är tacksamma om du ...
Hivatalos kérés, óvatos
Wären Sie so freundlich...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Kunde du skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jag måste fråga dig om ...
Hivatalos kérés, udvarias
Können Sie ... empfehlen...
Skulle du kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Skulle du kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Sie werden dringlichst gebeten...
Vi ber dig omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir beabsichtigen...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, üzleti döntés
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Der Anhang ist im ...-Format.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Hivatalos, udvarias
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
För mer information, se vår hemsida ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Udvarias, nagyon hivatalos
Vielen Dank im Voraus...
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Hivatalos, udvarias
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, udvarias
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Om du behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Hivatalos, közvetlen
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Mit freundlichen Grüßen
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Mit freundlichen Grüßen
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Hochachtungsvoll
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Herzliche Grüße
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Grüße
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt