cseh | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Lieber Johann,
Milý Johne,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Hivatalos, a vállalat nevében
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Hivatalos, a vállalat nevében
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Hivatalos kérés, óvatos
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, udvarias
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Hivatalos kérés, udvarias
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Hivatalos kérés, udvarias
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Hivatalos kérés, közvetlen
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, közvetlen
Sie werden dringlichst gebeten...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Hivatalos, üzleti döntés
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Der Anhang ist im ...-Format.
Příloha je ve formátu...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Hivatalos, udvarias
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Udvarias, nagyon hivatalos
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Hivatalos, nagyon udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Hivatalos, udvarias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Hivatalos, udvarias
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hivatalos, udvarias
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Hivatalos, udvarias
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Hivatalos, közvetlen
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Hivatalos, közvetlen
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Hochachtungsvoll
S úctou,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt