thai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

尊敬的主席先生,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
尊敬的先生,
เรียน ท่านผู้ชาย
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
เรียน ท่านผู้หญิง
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
尊敬的先生们,
ถึงท่านทั้งหลาย
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
尊敬的收信人,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
尊敬的史密斯女士,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯女士/小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
亲爱的约翰 史密斯,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
亲爱的约翰,
เรียน จอห์น
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
我们就...一事给您写信
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
我们因...写这封信
เราเขียนติดต่อกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
因贵公司...
เนื่องมาจาก...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
鉴于贵公司...
เขียนอ้างอิงถึง...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
我写信想询问关于...的信息
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
我代表...给您写信
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
...诚挚推荐贵公司
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

请问您是否介意...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
คุณจะช่วยกรุณา...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗?
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, udvarias
我们对获得/接受...很有兴趣
เราสนใจที่จะรับ...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
คุณช่วยแนะนำ...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
我们仔细考虑了您的建议和...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Hivatalos, üzleti döntés
很抱歉地通知您...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
附件是...格式的
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Hivatalos, udvarias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Udvarias, nagyon hivatalos
提前谢谢您...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hivatalos, udvarias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Hivatalos, udvarias
如果您需要更多信息...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
ด้วยความจริงใจ
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
肃然至上
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
祝好
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
祝好
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt