holland | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
尊敬的先生,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯女士/小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
亲爱的约翰,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
我们就...一事给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, a vállalat nevében
我们因...写这封信
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, a vállalat nevében
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
我写信想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对获得/接受...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, üzleti döntés
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
附件是...格式的
De bijlage is in ... formaat.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Hivatalos, udvarias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Udvarias, nagyon hivatalos
提前谢谢您...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, udvarias
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
肃然至上
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
祝好
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
祝好
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt