cseh | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
尊敬的先生,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Hivatalos, a vállalat nevében
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Hivatalos, a vállalat nevében
因贵公司...
V návaznosti na...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Hivatalos, valaki más nevében írni
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, udvarias
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Hivatalos, üzleti döntés
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Hivatalos, udvarias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Udvarias, nagyon hivatalos
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hivatalos, udvarias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Hivatalos, udvarias
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
S pozdravem,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
肃然至上
S úctou,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
祝好
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt