angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
尊敬的先生,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
尊敬的女士,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
尊敬的史密斯女士/小姐,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
亲爱的约翰,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
我们就...一事给您写信
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
我们因...写这封信
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
因贵公司...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
鉴于贵公司...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
我写信想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

请问您是否介意...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
您能将…发送给我吗?
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
我们对获得/接受...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
我们的意向是...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
附件是...格式的
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
提前谢谢您...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
此致
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
此致
敬礼
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
肃然至上
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
祝好
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
祝好
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt