thai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Geachte heer
เรียน ท่านผู้ชาย
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
เรียน ท่านผู้หญิง
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Geachte dames en heren
ถึงท่านทั้งหลาย
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Geachte dames en heren
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Beste meneer Jansen
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Beste Jan
เรียน จอห์น
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Met betrekking tot ...
เนื่องมาจาก...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Ten aanzien van ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Zou u het erg vinden om ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Hivatalos kérés, óvatos
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, udvarias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะรับ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Hivatalos kérés, udvarias
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, közvetlen
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Hivatalos, üzleti döntés
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
De bijlage is in ... formaat.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Hivatalos, udvarias
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Udvarias, nagyon hivatalos
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Hivatalos, nagyon udvarias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Hivatalos, udvarias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Hivatalos, udvarias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Hivatalos, udvarias
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hivatalos, közvetlen
Wij waarderen u als klant.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Hivatalos, közvetlen
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Kevésbé hivatalos, udvarias
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Met vriendelijke groet,
ด้วยความจริงใจ
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Groeten,
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt