kínai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Geachte heer
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Beste Jan
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Hivatalos, a vállalat nevében
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Hivatalos, a vállalat nevében
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Hivatalos, valaki más nevében írni
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Hivatalos kérés, udvarias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, üzleti döntés
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Hivatalos, udvarias
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Udvarias, nagyon hivatalos
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Hivatalos, nagyon udvarias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Hivatalos, udvarias
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Met vriendelijke groet,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Hoogachtend,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Met de beste groeten,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Groeten,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt