angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Geachte heer
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Beste Jan
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Met betrekking tot ...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Ten aanzien van ...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
De bijlage is in ... formaat.
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Groeten,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt