holland | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Αγαπητέ κύριε,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Αγαπητή κυρία,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Αγαπητέ Ιωάννη,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Σας γράφουμε σχετικά με...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Σχετικά με...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Αναφορικά με,...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Θα ήταν δυνατόν...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Σας ζητείται επειγόντως να...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Η πρόθεσή μας είναι να...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, üzleti döntés
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
De bijlage is in ... formaat.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Hivatalos, udvarias
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Udvarias, nagyon hivatalos
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, udvarias
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Μετά τιμής,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
χαιρετισμούς,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
θερμούς χαιρετισμούς
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt