svéd | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Arvoisa Herra Presidentti
Bäste herr ordförande,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr/fru,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Hyvä John,
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver till dig angående ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Koskien...
Vidare till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Olisikohan mahdollista...
Vi är tacksamma om du ...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde du skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Jag måste fråga dig om ...
Hivatalos kérés, udvarias
Haluan kysyä voisiko...
Skulle du kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Voisitteko suositella...
Skulle du kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber dig omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Tavoitteenamme on...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, üzleti döntés
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Liitetiedosto on ... muodossa.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Hivatalos, udvarias
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
För mer information, se vår hemsida ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Udvarias, nagyon hivatalos
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Hivatalos, udvarias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om du behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Hivatalos, közvetlen
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Terveisin,
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt