kínai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Arvoisa Herra Presidentti
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Kirjoitamme teille liittyen...
我们就...一事给您写信
Hivatalos, a vállalat nevében
Kirjoitamme teille liittyen...
我们因...写这封信
Hivatalos, a vállalat nevében
Koskien...
因贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Viitaten...
鉴于贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写信想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Hivatalos, valaki más nevében írni
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗?
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对获得/接受...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Haluan kysyä voisiko...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Voisitteko suositella...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Tavoitteenamme on...
我们的意向是...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, üzleti döntés
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Liitetiedosto on ... muodossa.
附件是...格式的
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Hivatalos, udvarias
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Udvarias, nagyon hivatalos
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您...
Hivatalos, nagyon udvarias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Ystävällisin terveisin,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Kunnioittavasti,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Parhain terveisin,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Terveisin,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt