holland | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Arvoisa Herra Presidentti
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Hyvä Herra,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä Herra / Rouva
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Hyvä rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Geachte mevrouw Jansen
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Hyvä John Smith,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Hyvä John,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Kirjoitamme teille liittyen...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Kirjoitamme teille liittyen...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Koskien...
Met betrekking tot ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Viitaten...
Ten aanzien van ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kirjoitan tiedustellakseni...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Olisikohan mahdollista...
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisitteko ystävällisiä ja...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Haluan kysyä voisiko...
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Voisitteko suositella...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Pyydämme teitä välittömästi...
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Olisimme kiitollisia jos...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Tavoitteenamme on...
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, üzleti döntés
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Liitetiedosto on ... muodossa.
De bijlage is in ... formaat.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Hivatalos, udvarias
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Udvarias, nagyon hivatalos
Kiittäen jo etukäteen...
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
Arvostamme asiakkuuttanne.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Ystävällisin terveisin,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Ystävällisin terveisin,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Kunnioittavasti,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Parhain terveisin,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Terveisin,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt