angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Arvoisa Herra Presidentti
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Hyvä John,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Koskien...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Viitaten...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Haluan kysyä voisiko...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Voisitteko suositella...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Tavoitteenamme on...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Liitetiedosto on ... muodossa.
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Terveisin,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt