portugál | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
Nós escrevemos a respeito de...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
A respeito de..
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
Com referência a...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
Qual a lista atual de preços de...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
É a nossa intenção...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
O anexo está no formato...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
Caso precise de maiores informações...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
Nós prezamos o seu negócio.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Cordialmente,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Atenciosamente,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
Com elevada estima,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Lembranças,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Abraços,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt