orosz | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа...
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
Дорогой Иван!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
Ввиду...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
В отношении...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Будьте любезны...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
Не могли бы вы посоветовать...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
Вам необходимо срочно...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
Нашим намерением является...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
Прикрепленный файл в формате...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Больше информации см. на сайте...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
Если вам необходимо больше информации...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
Мы ценим ваш вклад
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
С уважением...
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
С уважением...
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
С уважением ваш...
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
С уважением...
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt