olasz | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
Gentile Mario,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
In riferimento a...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
La contatto per sapere se può...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
Potrebbe raccomadarmi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
La invitiamo caldamente a...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
È nostra intenzione...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
L'allegato è in formato... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
In fede,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Cordiali saluti
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
Cordialmente,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Saluti
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Saluti
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt