magyar | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith úr!
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
Kedves John!
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
Továbbá ....
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
A ... ajánlásával....
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ....
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Lenne olyan szíves, hogy...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Hálás lennék, ha ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
Tudna ajánlani...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennénk, ha ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mi a jelenlegi ára a ....
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
Az a szándékunk, hogy ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
A csatolmány a ...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
Előre is köszönöm...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
Ha több információra van szüksége
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
Értékeljük az Ön üzletét.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a válaszát.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Tisztelettel,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Tisztelettel,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
Tisztelettel,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt