lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
W nawiązaniu do...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
Z poważaniem,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt