koreai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
친애하는 사장님께,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
사모님께 드립니다.
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
친애하는 여러분께 드립니다.
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분(들)께 드립니다.
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
친애하는 최철수님,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김민정님,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김선영님,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 최유라님,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
친애하는 미영씨,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
...에 관하여 말씀드리자면,
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
...에 대해서 언급하자면,
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
...를 추천해 주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
저희의 목적은 ... 입니다.
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
미리 감사의 말씀 드리며...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
당신의 수고에 감사드립니다.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt