japán | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
拝啓
・・・・様
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
拝啓
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
拝啓 
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
拝啓 
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
佐藤太郎様
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
佐藤太郎様
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
・・・・についてお知らせいたします。
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
・・・にさらに付け加えますと、
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
・・・についてお伺いします。
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
・・・・していただけないでしょうか。
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
・・・・していただければ幸いです。
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・を送っていただけますか。
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
是非・・・・を購入したいと思います。
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
・・・・は可能でしょうか?
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
・・・・を紹介してください。
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・をお送りください。
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
至急・・・・してください。
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
・・・・することを目的としております。
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
大変申し訳ございませんが・・・・
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
お力添えいただきありがとうございます。
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
誠にありがとうございました。
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
敬具
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
敬具
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
敬白
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
敬具
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
よろしくお願い致します。
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt