finn | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä Herra / Rouva
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
Hyvä John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille liittyen...
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
Koskien...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
Viitaten...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
Haluan kysyä voisiko...
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko suositella...
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
Tavoitteenamme on...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
Kunnioittavasti,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Terveisin,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt