angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Estimata John
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Plu al...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Kun referenco al...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Ĉu vi rekomendas...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Vi urĝe petis al...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Kio estas via nuna prezolisto por...
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Ĝi estas nia intenco de...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
La alligiteco estas en...
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
Se vi bezonas plian informon...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Ni dankas pri via negoco.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Altestime,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Altestime,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Altestime,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Ĉion bonan,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt