vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Kære Hr. Direktør,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Kære Hr.,
Thưa ông,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Kære Fru.,
Thưa bà,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Kære Hr./Fru.,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Kære Hr./Fru.,
Thưa các ông bà,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Til hvem det måtte vedkomme,
Thưa ông/bà,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Kære Hr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Kære Fru. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kære Frk. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kære Fr. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Kære John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Kære John,
Gửi ông A,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver til dig angående...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i anledning af...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Hivatalos, a vállalat nevében
I fortsættelse af...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I henhold til...
Về việc/vấn đề...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Tôi viết thư này để nói về...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jeg skriver til dig på vegne af...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ville du have noget imod hvis...
Liệu ông/bà có phiền...
Hivatalos kérés, óvatos
Vil du være så venlig at...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Hivatalos kérés, óvatos
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Hivatalos kérés, óvatos
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, udvarias
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Hivatalos kérés, udvarias
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Hivatalos kérés, udvarias
Kan du anbefale...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Hivatalos kérés, közvetlen
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ông/bà vui lòng gửi...
Hivatalos kérés, közvetlen
Du anmodes til snarest at...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi ville sætte pris på hvis...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Det er vores intention at...
Chúng tôi dự định...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi må desværre meddele dig at...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Bilaget er i...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Hivatalos, udvarias
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tak på forhånd...
Xin chân thành cảm ơn...
Hivatalos, nagyon udvarias
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Hivatalos, udvarias
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hivatalos, udvarias
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Hivatalos, udvarias
Tak for din hjælp i denne sag.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hivatalos, udvarias
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Hivatalos, udvarias
Hvis du behøver mere information...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hivatalos, közvetlen
Vi sætter pris på din forretning.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med venlig hilsen
Kính thư,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med venlig hilsen
Kính thư,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med respekt,
Trân trọng,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Med venlig hilsen
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Med venlig hilsen
Thân ái,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt