kínai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Kære John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Hivatalos, a vállalat nevében
I fortsættelse af...
因贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I henhold til...
鉴于贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Hivatalos kérés, udvarias
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, üzleti döntés
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Bilaget er i...
附件是...格式的
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Hivatalos, udvarias
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Udvarias, nagyon hivatalos
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Hivatalos, nagyon udvarias
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Hivatalos, udvarias
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med venlig hilsen
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med respekt,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Med venlig hilsen
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Med venlig hilsen
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt