angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Kære Hr.,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Kære Fru.,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Kære John,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
I fortsættelse af...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I henhold til...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Bilaget er i...
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Med respekt,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Med venlig hilsen
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt