svéd | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Vážený pane,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr/fru,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dobrý den,
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Milý Johne,
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till dig angående ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, a vállalat nevében
V návaznosti na...
Vidare till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi är tacksamma om du ...
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde du skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga dig om ...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle du kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle du kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber dig omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby ...
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, üzleti döntés
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Příloha je ve formátu...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Hivatalos, udvarias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
För mer information, se vår hemsida ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Udvarias, nagyon hivatalos
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Hivatalos, udvarias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, udvarias
Pokud budete potřebovat více informací...
Om du behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt