német | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Vážený pane prezidente,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Milý Johne,
Lieber Johann,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Obracíme se na vás ohledně...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Hivatalos, a vállalat nevében
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Hivatalos, a vállalat nevében
V návaznosti na...
Bezug nehmend auf...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
V návaznosti na...
In Bezug auf...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Píši vám, abych vás informoval o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Píši Vám jménem...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Wären Sie so freundlich...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
Können Sie ... empfehlen...
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sie werden dringlichst gebeten...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby ...
Wir beabsichtigen...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Hivatalos, üzleti döntés
Je nám líto vás informovat, že...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Příloha je ve formátu...
Der Anhang ist im ...-Format.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Hivatalos, udvarias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Udvarias, nagyon hivatalos
Děkuji Vám předem...
Vielen Dank im Voraus...
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Hivatalos, udvarias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Hivatalos, udvarias
Pokud budete potřebovat více informací...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Se srdečným pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
S úctou,
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
Grüße
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt