kínai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Vážený pane,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Hivatalos, a vállalat nevében
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Hivatalos, a vállalat nevében
V návaznosti na...
因贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Hivatalos, valaki más nevében írni
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, üzleti döntés
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Hivatalos, udvarias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Udvarias, nagyon hivatalos
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Hivatalos, udvarias
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
S úctou,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt