dán | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Vážený pane,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det måtte vedkomme,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Milý Johne,
Kære John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til dig angående...
Hivatalos, a vállalat nevében
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i anledning af...
Hivatalos, a vállalat nevében
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
V návaznosti na...
I henhold til...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
Ville du have noget imod hvis...
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Vil du være så venlig at...
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du anmodes til snarest at...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi ville sætte pris på hvis...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby ...
Det er vores intention at...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Hivatalos, üzleti döntés
Je nám líto vás informovat, že...
Vi må desværre meddele dig at...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Příloha je ve formátu...
Bilaget er i...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Hivatalos, udvarias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Udvarias, nagyon hivatalos
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Hivatalos, udvarias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp i denne sag.
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Hivatalos, udvarias
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du behøver mere information...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på din forretning.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
S úctou,
Med respekt,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt