angol | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Vážený pane,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Vážená paní,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dobrý den,
Dear Sirs,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Milý Johne,
Dear John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Hivatalos, a vállalat nevében
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Hivatalos, a vállalat nevében
V návaznosti na...
Further to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
V návaznosti na...
With reference to…
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Hivatalos kérés, óvatos
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Hivatalos kérés, óvatos
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, udvarias
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Hivatalos kérés, udvarias
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Hivatalos kérés, udvarias
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Hivatalos kérés, közvetlen
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Hivatalos kérés, közvetlen
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Hivatalos, üzleti döntés
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Hivatalos, udvarias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Udvarias, nagyon hivatalos
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Hivatalos, nagyon udvarias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hivatalos, nagyon udvarias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Hivatalos, nagyon udvarias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Hivatalos, udvarias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Hivatalos, udvarias
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Hivatalos, udvarias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Hivatalos, udvarias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Hivatalos, udvarias
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Hivatalos, közvetlen
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Hivatalos, közvetlen
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Hivatalos, nagyon közvetlen
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Kevésbé hivatalos, udvarias
S pozdravem,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
S úctou,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt