thai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear Mr. President,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Dear Sir,
เรียน ท่านผู้ชาย
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
เรียน ท่านผู้หญิง
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dear Sirs,
ถึงท่านทั้งหลาย
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
To whom it may concern,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Dear Mrs. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Dear John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Dear John,
เรียน จอห์น
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
We are writing to you regarding…
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
We are writing in connection with ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Further to…
เนื่องมาจาก...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
With reference to…
เขียนอ้างอิงถึง...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I am writing to enquire about…
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
I am writing to you on behalf of...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Your company was highly recommended by…
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Would you mind if…
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
คุณจะช่วยกรุณา...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
เราสนใจที่จะรับ...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
คุณช่วยแนะนำ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
We carefully considered your proposal and…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Hivatalos, üzleti döntés
We are sorry to inform you that…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
The attachment is in...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Hivatalos, udvarias
For further information please consult our website at…
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Udvarias, nagyon hivatalos
Thanking you in advance…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Hivatalos, udvarias
If you require more information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
ด้วยความจริงใจ
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Regards,
ด้วยความเคารพ
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt