svéd | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Dear Sir,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Dear John,
Bäste John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Hivatalos, a vállalat nevében
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Further to…
Vidare till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
With reference to…
Med hänvisning till ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Hivatalos, üzleti döntés
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Hivatalos, udvarias
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Udvarias, nagyon hivatalos
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Hivatalos, udvarias
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Regards,
Hälsningar,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt