román | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Dear John,
Dragă Mihai,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Hivatalos, a vállalat nevében
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Hivatalos, a vállalat nevében
Further to…
În legătură cu...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
With reference to…
Referitor la...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Hivatalos, üzleti döntés
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Hivatalos, udvarias
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Udvarias, nagyon hivatalos
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Hivatalos, udvarias
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Cu stimă,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Cu respect,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Regards,
Cu bine,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt