lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Hivatalos, a vállalat nevében
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Hivatalos, a vállalat nevében
Further to…
W nawiązaniu do...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
With reference to…
Nawiązując do...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Hivatalos, üzleti döntés
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Hivatalos, udvarias
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Udvarias, nagyon hivatalos
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Hivatalos, udvarias
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Regards,
Pozdrawiam,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt