kínai | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Dear Sir,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Dear John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
We are writing to you regarding…
我们就...一事给您写信
Hivatalos, a vállalat nevében
We are writing in connection with ...
我们因...写这封信
Hivatalos, a vállalat nevében
Further to…
因贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
With reference to…
鉴于贵公司...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I am writing to enquire about…
我写信想询问关于...的信息
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Hivatalos, valaki más nevében írni
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Would you mind if…
请问您是否介意...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
您能将…发送给我吗?
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
我们对获得/接受...很有兴趣
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
我们的意向是...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Hivatalos, üzleti döntés
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
The attachment is in...
附件是...格式的
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Hivatalos, udvarias
For further information please consult our website at…
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Udvarias, nagyon hivatalos
Thanking you in advance…
提前谢谢您...
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Hivatalos, udvarias
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
此致
敬礼
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respectfully yours,
肃然至上
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Kind/Best regards,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Regards,
祝好
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt