holland | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Dear Sir,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Dear John,
Beste Jan
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Hivatalos, a vállalat nevében
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Hivatalos, a vállalat nevében
Further to…
Met betrekking tot ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
With reference to…
Ten aanzien van ...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Hivatalos, üzleti döntés
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Hivatalos, udvarias
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Udvarias, nagyon hivatalos
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Hivatalos, udvarias
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Regards,
Groeten,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt