eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear Mr. President,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Dear John,
Estimata John
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Hivatalos, a vállalat nevében
We are writing in connection with ...
Ni skribas en rilato kun...
Hivatalos, a vállalat nevében
Further to…
Plu al...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
With reference to…
Kun referenco al...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Ĉu vi rekomendas...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Vi urĝe petis al...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco de...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Hivatalos, üzleti döntés
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
The attachment is in...
La alligiteco estas en...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Hivatalos, udvarias
For further information please consult our website at…
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Udvarias, nagyon hivatalos
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Hivatalos, udvarias
If you require more information ...
Se vi bezonas plian informon...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Ni dankas pri via negoco.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Altestime,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Altestime,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Altestime,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Regards,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt