dán | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Dear Sir,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Dear John,
Kære John,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Hivatalos, a vállalat nevében
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Hivatalos, a vállalat nevében
Further to…
I fortsættelse af...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
With reference to…
I henhold til...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Hivatalos, üzleti döntés
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
The attachment is in...
Bilaget er i...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Hivatalos, udvarias
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Udvarias, nagyon hivatalos
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Hivatalos, udvarias
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Med respekt,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Regards,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt