cseh | Kifejezések - Üzleti élet | E-Mail

E-Mail - Nyitás

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell
Dear Sir,
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett és nem ismeretlen
Dear Sirs,
Dobrý den,
Hivatalos, amikor több embernek címezzük
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és nem ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, név ismert
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, név ismert, családi állapot nem ismert
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már történt korábban üzletkötés
Dear John,
Milý Johne,
Nem hivatalos, a címzett a barátunk, nem túl gyakori
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Hivatalos, a vállalat nevében
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Hivatalos, a vállalat nevében
Further to…
V návaznosti na...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
With reference to…
V návaznosti na...
Hivatalos, amikor már van valamilyen előzetes ismereted a megkeresett vállalatról
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Kevésbé hivatalos, a vállalat nevében
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Hivatalos, valaki más nevében írni
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Hivatalos, udvarias

E-Mail - Fő szöveg

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Hivatalos kérés, óvatos
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Hivatalos kérés, óvatos
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Hivatalos kérés, nagyon udvarias
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, udvarias
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Hivatalos kérés, udvarias
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Hivatalos kérés, udvarias
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Hivatalos kérés, közvetlen
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Hivatalos kérés, közvetlen
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Hivatalos kérés, nagyon közvetlen
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Hivatalos kérés, udvarias, a vállalat nevében
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hivatalos konkrét kérés, közvetlen
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Hivatalos érdeklődés, közvetlen
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Hivatalos szándéknyilatkozat, közvetlen
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Hivatalos, üzleti döntés
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Hivatalos, ajánlat visszautasítása vagy érdeklődés hiánya
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Angol: hivatalos, részletes leírás, hogy a címzett milyen programmal nyissa meg a csatolmányt
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Hivatalos, közvetlen, részletes problémaleírás a csatolmánnyal kapcsolatban
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Hivatalos, udvarias
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Hivatalos, amikor reklámozod a honlapodat

E-Mail - Lezárás

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hivatalos, nagyon udvarias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Udvarias, nagyon hivatalos
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Hivatalos, nagyon udvarias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, nagyon udvarias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Hivatalos, nagyon udvarias
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Hivatalos, udvarias
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hivatalos, udvarias
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Hivatalos, udvarias
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hivatalos, udvarias
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Hivatalos, udvarias
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Hivatalos, közvetlen
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Hivatalos, közvetlen
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Hivatalos, nagyon közvetlen
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Kevésbé hivatalos, udvarias
Yours faithfully,
S pozdravem,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Hivatalos, gyakran használt, ismert címzett
Respectfully yours,
S úctou,
Hivatalos, nem gyakran használt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik tegeződnek
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Nem hivatalos, két üzleti partner között, akik gyakran dolgoznak együtt