olasz | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Sayın Yetkili,
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sayın Yetkili,
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sayın Yetkili,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Sayın Yetkililer,
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, több címzett
Yetkili makama,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Sayın Ahmet Bey,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sayın Ayşe Hanım,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sayın Dilek Hanım,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sayın Lale Hanım,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Honnan ismered a jelentkezőt
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Honnan ismered a jelentkezőt
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...si è distinto/a più volte per...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
... onun sıradışı özelliğidir.
È estremamente portato per...
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Ha sempre preso parte attiva in...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
I suoi doveri principali erano:
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
A jelentkező pozitív értékelése
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Nagyon pozitív értékelésnél
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Pozitív értékelésnél
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Pozitív értékelésnél
Performansındaki tek zayıf nokta ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor