görög | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Sayın Yetkili,
Αγαπητέ κύριε,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sayın Yetkili,
Αγαπητή κυρία,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sayın Yetkili,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Sayın Yetkililer,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hivatalos, több címzett
Yetkili makama,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Sayın Ahmet Bey,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sayın Ayşe Hanım,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sayın Dilek Hanım,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sayın Lale Hanım,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Honnan ismered a jelentkezőt
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Honnan ismered a jelentkezőt
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
... onun sıradışı özelliğidir.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
A jelentkező pozitív értékelése
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Nagyon pozitív értékelésnél
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Pozitív értékelésnél
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Pozitív értékelésnél
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor